Dit is deel twee van de boekentips over mensen met specifieke neurologische eigenschappen. In deel 1 besprak ik boektitels over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. In deze blog komen de neurologische eigenschappen autisme specifiek bij vrouwen en AD(H)D aan bod. Ik wijs, net als in de vorige blog, op de valkuil van het benoemen van groepen, namelijk dat het stigmatiserend kan werken. Gebruik deze kennis daarom met respect.

Autisme bij vrouwen

Autisme heet tegenwoordig ASS, dat staat voor autismespectrumstoornissen. In de maatschappij heerst het volgende beeld van autisme: man, dwangmatig, één passievolle hobby waar hij uren aan besteedt, moeizaam of geen contact kunnen maken met de wereld om zich heen. Dit is echter een te beperkt beeld. Er zijn zoveel vormen van autisme als er autisten zijn.

Wat steeds duidelijker wordt, is dat autisme bij mannen zich heel anders uit dan bij vrouwen. Mede doordat autistische vrouwen zich steeds vaker uitspreken, blijkt dat de huidige kennis in de zorgverlening, zelfs bij het handjevol experts, over autisme bij volwassen vrouwen nog ontoereikend is. Om meer aandacht hiervoor te vragen in de maatschappij en specifiek in de volle breedte van de zorg, noem ik hier een boektitel dat specifiek over ASS bij vrouwen gaat.

Het blijkt dat meisjes en vrouwen veel beter in staat zijn dan mannen, om hun autisme te verbloemen door gewenst gedrag af te kijken. Dat is waarschijnlijk de reden waarom autisme bij meisjes en vrouwen vaak niet wordt herkend, terwijl ze zich dikwijls wel noodgedwongen wenden tot de zorg als gevolg van problemen die volgen uit hun autisme. Zo krijgen ze psychische labels toegedicht als bijvoorbeeld depressie of borderline, met als gevolg dat de gegeven therapie niet of onvoldoende aanslaat.

In ‘Niet ongevoelig’ van Henny Struik komen vrouwen aan het woord, onder wie Henny zelf, bij wie op latere leeftijd autisme is gediagnosticeerd. De vrouwen beschrijven het anders zijn vanuit hun eigen ervaring, tegen welke problemen ze aanlopen in het leven en wat hen daar juist bij helpt om deze problemen het hoofd te bieden. Henny laat zien dat ASS vrouwen niet ongevoelig zijn, zoals het ASS beeld schetst, maar eerder overgevoelig.

Boek: ‘Niet ongevoelig’ van Henny Struik (not available in English)

AD(H)D

Hét boek dat bovenin de lijst van AD(H)D dient te staan is ‘De ADHD golf’. Niet een boek dat specifiek over de neurologische eigenschap zelf gaat, maar juist over de hele geschiedenis van AD(H)D en alle betrokken spelers. De schrijver, Alan Schwarz, laat onderzoeksjournalistiek zien van het hoogste niveau. Het boek leest als een detective en ik heb het met groot genoegen en verbazing gelezen. Schwarz brengt de Amerikaanse geschiedenis van de ontdekking van AD(H)D en de voorgeschreven medicatie in beeld. Door de feiten te laten spreken, brengt hij nuancering aan in de diagnose en het gebruik van de medicatie. Hij benoemt in detail het grijze gebied waarop verschillende spelers opereerden: van wetenschappelijk onderzoekers, farmaceuten, patiënten, ouders, patiëntorganisaties tot de overheid. Iedere partij heeft een rol gehad in de ontwikkeling van AD(H)D zoals wij er nu tegen aan kijken.

Boek: ‘De ADHD golf’ van Alan Schwarz (available in English ‘ADHD nation’)

Heb je een boek gelezen over autisme bij vrouwen of AD(H)D waar je veel aan hebt gehad? Leuk als je me de titel mailt met een korte toelichting waarom het je zo aansprak.

Deel deze blog via: