PRIVACYVERKLARING M. VAN DER VELDT – ACUPUNCTUUR

M. van der Veldt – acupunctuur vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen met info@maudvanderveldt.nl.

 

Artikel 1                      Wie ben ik?

 

M. van der Veldt – acupunctuur is een eenmanszaak, gevestigd te (3582 SK) Utrecht aan de Lepelaarstraat 1. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32157978. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan jouw gezondheidsklachten, geboortedatum, verzekeringsgegevens, geslacht, leefsituatie, medische geschiedenis met gegevens over eventuele eerdere behandelingen en betrokkenen, levens- of geloofsovertuiging, ras, en informatie over seksuele leven. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst en jouw gezondheid in acht te houden. Ik leg deze gegevens, samen met de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een behandeling mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens 15 jaar conform de WGBO.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen behalve voor behandeling en bedrijfsvoering ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming, voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid en voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien dit niet anoniem is vanwege een video-opname vraag ik vooraf altijd jouw specifieke toestemming voor de opname en het gebruik ervan.

 

Om onze overeenkomst te beheren zal ik jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en behandelgeschiedenis tot 15 jaar na het laatste consult bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, factuuradres, e-mail, geboortedatum, verzekeringsgegevens, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen. Agenda-items worden samen met de facturen bewaard om de juistheid van facturen en vragen van gebonden instanties te kunnen beantwoorden en verifiëren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal deze gegevens 5 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam , e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden of je uitschrijft van mijn nieuwsbrief.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, medische klacht en resultaat van de behandeling.

 

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij.  De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Tot slot verwerk ik jouw naam, social media account en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 

Artikel 3                      Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

 

Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij M. van der Veldt – acupunctuur om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@maudvanderveldt.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.
Ik ben gerechtigd om jouw identiteit te verifiëren in geval van een verzoek.

 

Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

 

M. van der Veldt – acupunctuur zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                      Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@maudvanderveldt.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga, kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.